VT Farm - шаблон joomla Форекс

Авантитул

УДК 656.01(075.8)+65.06(075.8)
ББК 39.9 Я73+30.606 Я73
К 823
 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник
(лист № 14/18.2-1789 від 27.09.02).


Р е ц е н з е н т и:
Кельріх М.Б., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Київського
університету економіки та технологій транспорту.
Губенко В.К., доктор технічних наук, професор, декан факультету “Транспортні
технології”, завідувач кафедри “Технологія міжнародних перевезень та логістика”
Приазовського державного технічного університету, м. Маріуполь.
Крикунов А.П., Федорченко В.В., Чернецька Н.Б.
Основи промислового виробництва та транспорт промислових
підприємств: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля,
2003. – 226 с.
ISBN 966-590-394-2


У навчальному посібнику розглянуто загальні питання організації роботи транспорту
та обладнання на підприємствах різних галузей промисловості. Особливу увагу приділено
оптимальному функціонуванню їх у транспортно-технологічних схемах підприємств.
Для працівників транспортних підприємств, викладачів, студентів

  ISBN 966-590-394-2
УДК 656.01(075.8)+65.06(075.8)
ББК 39.9 Я73+30.606 Я73
 Крикунов А.П., Федорченко В.В.,
Чернецька Н.Б.
 Східноукраїнський державний
університет ім. В.Даля, 2003

 

 

 

Прокоментувати:

вгору